Persondatapolitik

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Momkind ApS (”vi” eller ”os”) håndterer dine personlige oplysninger. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine data overholder vi altid de gældende GDPR-regler.

 

Den dataansvarlige

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:
Momkind ApS, Rentemestervej 64, 1., 2400 København NV – CVR nr. 40703918.

Behandlingsgrundlag og formål

Momkind ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 • Besøger vores hjemmeside
 • Gennemfører et køb på webshoppen eller i butikken 
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Sender os spørgsmål eller feedback
 • Tilmelder dig et event 
 • Anmelder vores hjemmeside
 • Tilmelder dig til momkind lab
 • Tilmelder dig casting til foto- og video shoots

Dine persondata opbevares kun af Momkind ApS så længe, det er os juridisk pålagt og/eller relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Navn og adresse indhentes for at kunne levere produkter købt i Momkind ApS' webshop. Vi behøver e-mailadresse og telefonnummer for at sende dig ordre- og leveringsbekræftelse, når din ordre håndteres.

Når du betaler for dit produkt, behøver vi dit navn, kortoplysninger og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb, vil du desværre ikke have mulighed for at handle på momkind.dk.

Dine oplysninger vil blive slettet 5 år efter modtagelsen af din vare. Det gælder dog med undtagelse af din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud.

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen. 

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, så du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke. 

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3. 

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

 • Kontaktformular
 • Email
 • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

 

Jobansøgninger


Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed. 

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og derefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. 

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse. 

 

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

 

Andre modtagere af personoplysninger 

Vi kan ikke klare alt selv, og derfor har vi en række samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Idet du gennemfører en bestilling, vil dine persondata i form af navn, adresse, leveringsadresse (hvis denne varierer fra postadressen), telefonnummer og e-mailadresse blive videreformidlet til det valgte fragtfirma med henblik på levering af dine varer.

momkind ApS har webshop hos Shopify, og alle persondata oplyst på hjemmesiden vil derfor blive opbevaret i deres datacentre. Du kan få adgang til vores GDPR-aftale med Shopify ved at sende en mail til info@momkind.dk, hvor du skriver ’GDPR’ i emnefeltet.

Vores betalingssystem er leveret af QuickPay, og betaling sker i et betalingsvindue administreret af QuickPay.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

 

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR-kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne. 

 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du henvende dig til os på info@momkind.dk. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Momkind ApS
Rentemestervej 64, 1.
2400 København NV

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan kontakte os via email til info@momkind.dk. Du kan også kontakte Datatilsynet, du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.